ผู้บริหาร

นายศุภชัย ศรีหาใต้

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

กิจกรรมเด่น