วันที่ (7 ธ.ค.60) เวลา 16.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธาน Cluster 10 นำข้าราชการในสำนักงาน รับบริจาคเงินและสิ่งของ ตามโครงการ 1 บาท ปาดน้ำตา ต้านภัยหนาว ยอดเงินรวมใน Cluster 10 ณ วันนี้ รวมทั้งสิ้น 330,874 บาทถ้วน

วันนี้ (7 ธ.ค.60) เวลา 16.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธาน Cluster 10 นำข้าราชการในสำนักงาน…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 บน 7 ธันวาคม 2017